Jak pečovat o staré komíny: Tipy pro majitele historických budov a památek

Nacházíte-li se mezi majiteli historických budov a památek, určitě jste se již setkali s nutností péče o staré komíny. Tyto struktury, které se vyjímají svou historickou hodnotou a architektonickým charakterem, vyžadují zvláštní pozornost a odbornost. Jak se potom starat o staré komíny správným způsobem? Následující rady a tipy by vám mohly pomoci.

Údržba komínů ve starých budovách

Prvním krokem při údržbě starých komínů je pravidelná kontrola. Ta by měla být prováděna minimálně jednou ročně, ideálně po zimě, kdy byly komíny nejvíce využívány. Kontrolovat se mají nejen viditelné části komína, ale také jeho vnitřek. To zahrnuje kontrolu stavu cihel, spárování a všeobecný stav komínového systému.

Pokud při kontrole odhalíte praskliny nebo poškození, je nezbytné se obrátit na odborníka. Staré komíny mají svá specifika, a ty je třeba respektovat. Opravy by měly být proto prováděny kvalifikovanými odborníky, kteří mají zkušenosti s historickými komíny a památkami.

Čištění komínů ve starých budovách

Dalším krokem je čištění komínů. Pokud komíny slouží svému účelu a jsou používány, je nezbytné je pravidelně čistit. Nahromaděný sad může způsobit požár nebo zhoršit tah komína. I v tomto případě je lepší obrátit se na odborníka, který má zkušenosti s čištěním starých komínů, případně využít nylonové nástavce rotačního čističe TURBO premium, samozřejmě lze použít i ocelový nástavec na dehet.

Pokud je komín už jen historickým artefaktem a není využíván, je třeba přehodnotit jeho stav a případně se rozhodnout pro jeho konzervaci. Ta může zahrnovat zabezpečení komína proti vlivům počasí, ale také jeho vizuální úpravu s respektem k historickému charakteru budovy.

Péče o staré komíny je tedy komplexní úkol, který zahrnuje pravidelnou kontrolu, opravy, čištění nebo konzervaci. Vždy je dobré pamatovat na to, že staré komíny jsou součástí naší historie a kulturního dědictví, a proto si zaslouží naši pozornost a péči.