Jak často byste měli čistit a kontrolovat komín?

Jak často byste měli čistit a kontrolovat komín? Tuto otázku nám kladete často a my jsme se rozhodli usnadnit vám život tím, že jsme pro vás vybrali to nejdůležitější z legislativy. Takže, připravte se na zajímavou jízdu světem komínů!

Nejprve si povíme o lhůtách čištění a kontroly komína, pak se podíváme na samostatně stojící komíny a nakonec se dotkneme i vypalování komína.

Podle Ministerstva vnitra České republiky je třeba udržovat komín v dobrém technickém stavu a zajistit jeho pravidelnou kontrolu a čištění. Jak často byste to měli dělat? To závisí na typu spotřebičů připojených na váš komín a jejich celkovém tepelném výkonu.

Máte-li připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem do 50 kW, měli byste:

– jednou za 4 měsíce čistit a kontrolovat komín, jsou-li připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva
– jednou za 6 měsíců, jsou-li připojeny spotřebiče na plynná paliva a komín je bez vložky
– jednou za 12 měsíců, jsou-li připojeny spotřebiče na plynná paliva a komín má vložku

Máte-li připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem nad 50 kW, měli byste:

– jednou za 2 měsíce čistit a kontrolovat komín, jsou-li připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva
– jednou za 6 měsíců, jsou-li připojeny spotřebiče na plynná paliva

Samostatně stojící komíny mají svá specifika a čištění a kontrola by se měla provádět podle technické dokumentace výrobce nebo zhotovitele komína. Pokud v ní nejsou určeny lhůty a rozsah čištění a kontroly, platí obdobná pravidla jako pro běžné komíny.

A co vypalování komína?

To je možné jen výjimečně, nelze-li odstranit usazeniny spalin jiným způsobem. Komín může vypalovat pouze kominík nebo revizní technik komínů s pomocí nejméně jedné další osoby. Vypalování komína se oznamuje obci.

Na odstranění usazenin dehtu v komíně máme řešení – čistič komína chcemický, který dehty vysouší a dehet následně opadne ze stěn komína ve formě prášku nebo kusů.

Jedním z nejpopulárnějších prostředků pro čištění komína jsou speciální kartáče na čištění komínů. Tyto kartáče jsou navrženy tak, aby se snadno dostaly dovnitř komína a efektivně odstranily sazi, dehet a jiné nečistoty. Kartáče jsou dostupné v různých velikostech a tvarech, takže si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašemu komínu.

Kromě kartáčů na čištění komínů byste měli zvážit i použití chemických čisticích prostředků. Tyto prostředky jsou navrženy tak, aby rozpustily a odstranily sazi a jiné nečistoty, které se hromadí na stěnách komína. Chemické čistící prostředky jsou dostupné ve formě prášků, tekutin nebo gelů, takže si můžete vybrat ten, který vám nejlépe vyhovuje. Při čištění komína nezapomeňte na ochranu svého zdraví a bezpečnosti.

Takže teď už víte, jak často byste měli čistit a kontrolovat váš komín. Nezapomeňte na to a užijte si příjemné teplé zimní večery u krbu bez starostí!