Co je dehet komíně, jak vzniká jak jej vyčistit?

Jak odstranit dehet z komína?

Tato otázka se může zdát na první pohled jednoduchá, ale ve skutečnosti se za ní skrývá celý proces, který vyžaduje pozornost a péči. V následujících odstavcích se pokusíme podrobně a kreativně rozebrat tento proces, abychom vám poskytli co nejvíce informací a tipů pro úspěšné odstranění dehtu z vašeho komína.

Proč dochází ke vzniku dehtu v komíně?

Než se pustíme do samotného čištění, je důležité pochopit, proč vlastně dochází k dehtování komína. Dehet vzniká při nedokonalém spalování dřeva nebo jiných paliv, přičemž se uvolňují různé chemické sloučeniny, které se následně usazují na stěnách komína. Tyto usazeniny jsou nejen neestetické, ale představují také potenciální nebezpečí v podobě zvýšeného rizika požáru. Proto je důležité pravidelně kontrolovat a čistit komín, abychom předešli jakýmkoli problémům.

Jak odstranit dehet s komína

Nyní, když jsme si objasnili důvody dehtování komína, můžeme se pustit do samotného čištění. Doporučujeme 2 typy a to chemickými přípravky a poté manuálně pomocí rotačního kartáče na čištění komína.

Chemické přípravky jako Poleno nebo Komínek jsou od společnosti Severochéma pod značkou PE-PO, která je na našem trhu velmi známá a podléhá certifikaci a na produktu naleznete podrobný návod jak je použít. Je vhodná na všechny typy komínem, nicméně je důležité zkontrolovat si před čištěním komín zda někde nejsou pukliny nebo praskliny.

Druhou možností je manuální čištění komína pomocí rotačního kartáče TURBO Premium®. Obsahuje několik nástavce: nylonový, ocelový a plastové.

Pro čištění nerezových komínem doporučujeme používat jedině nylonový nástavec případně plastový. Ocelový určitě ne může poškodit nerezový komín. S kartáčem pracujeme buď s hora nebo dolů podle umístění a dostupnosti komína. Kartáč velmi dobře vyčístí komín, pomocí ruční vrtačky a následně už je nutné vyjmout popel a nečistoty po usazení ze spodní části komína.

Pro čištění zděných nebo šamotových komínů lze použít samozřejmě nylonový nebo plastový nástavec, avšak nejvyšší účinnost má ocelový nástavec. Který je speciálně navržena pro efektivní odstraňování dehtu a jiných nečistot z komínů. Tento kartáč se vyznačuje svou kvalitou a dlouhou životností, což z ní činí ideální nástroj pro tento úkol.

Manuální čištění pomocí rotačního kartáče je jednoduché i pro ženy není fyzicky náročné a je rychlé a účinné oproti klasickým štětkům, kde je nutné čištění z vrchu ze střechy.

Proces odstranění dehtu čištění

Před začátkem čištění je důležité připravit si potřebné pomůcky a ochranné prostředky. Kromě ocelového nástavce pro kartáč TURBO premium budete potřebovat také rukavice a případně i ochranné brýle, abyste se chránili před prachem a nečistotami. Také je dobré mít po ruce popelnice a lopatu na sběr uvolněného dehtu a popela. Dvířka ve spodní části je dobře překrýt igelitem a po usazení jej odebrat a vyčistit komín s lopatkou případně vysavačem.

Samotný proces čištění začíná vložením ocelového kartáče TURBO Premium do komína a jeho postupným posouváním nahoru a dolů, přičemž se snažíme důkladně pročistit všechny stěny komína. Tento krok není fyzicky náročný, ale je důležité vytrvat a pečlivě odstranit všechny usazeniny. Po dokončení čištění je třeba z komína odstranit uvolněný dehet a popel.

Samozřejmě lze kombinovat čištění nylonovou hlavou pak ocelovou a samozřejmě také s chemickými prostředky jako poleno nebo komínek.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že pravidelné čištění komína je důležitou součástí údržby domácnosti a zajištění bezpečnosti jejích obyvatel. S pomocí rotačního kartáče TURBO Premium a dodržením výše uvedených kroků byste měli být schopni úspěšně odstranit dehet z vašeho komína a předejít tak možným problémům spojeným s jeho hromaděním. Přejeme vám mnoho úspěchů při čištění vašeho komína a nezapomeňte na pravidelnou kontrolu a údržbu!